Facebook
ME 58004 Mekatronik Mühendisliği’nde Özel Konular: Çift-Yönlü Uzaktan Kontrol Select Term:
Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında çift- yönlü uzaktan kontrol temalasındaki temel kavramları ve yöntemleri öğreneceklerdir. Dersin içerdiği konular: sanal ortamların kuvvet geri-beslemeli (haptik) benzetimi, operatörün de dahil olduğu kontrol döngülerinin pasifliği, ölçekli uzaktan- çalışma mimarilerinin şeffaflığı ve bütünleşik kararlılığı, gürbüz kararlılık ve seffaflık ödünleşimi, iletişim ve hesaplama gecikmelerinin kararlılığa olumsuz etkileri ve bu etkileri telafi etmek için kullanılan, zaman bazlı pasiflik ve dalga değişkenleri temelli kontrol algoritmaları gibi, temel yöntemler. Ders robotik, doğrusal olmayan kontrol ve haptik konularına ilgi duyan mühendislik öğrencilerine önerilir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -