Facebook
ME 562 Taşınım Süreçlerinin Temelleri
Yüksek lisans düzeyinde ısı ve kütle transferinin temel ve ileri kavramlarının ve yöntemlerinin öğretildiği bu derste, kimyasal, biyolojik, mühendislik süreçlerinde süreçlerinde taşınımın incelendiği, akışkanlarda ve ve katılarda kütle ve enerji transferi, çoklu-bileşenli sistemlerde taşınım, Maxwell-Stefan denklemleri ve bazı çözümleri, taşınım süreçlerinin analizi için ileri hesaplamalı yöntemlerin uygulanması konu edilecektir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -