Facebook
ME 561 İleri Akışkanlar Mekaniği Select Term:
Yüksek lisans düzeyinde akışkanlar mekaniğinin temel ve ileri kavramlarının ve yöntemlerinin öğretildiği bu derste, sıkıştırılamaz ağdalı akışlar, potansiyel akış, sınır tabakaları, ve Navier-Stokes denklemlerinin özel çözümleri, hidrodinamik kararlılık, türbülans ve türbülansa geçiş konuları yer almaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -