Facebook
ME 560 İleri Mühendislik Termodinamiği Select Term:
Yüksek lisans düzeyinde mühendislik termodinamiğinin temel ve ileri konularının yer aldığı bu derste ısı makineleri, kararlı-denge durum modelleri, ısı, iş, enerji, durum denklemleri, verimlilik, enerji dönüşüm sistemleri, kimyasal denge ve yanma konuları işlenip, iş, enerji ve entropi kavramları kullanılarak enerji dönüşüm aygıtlarının analizine ağırlık verilir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -