Facebook
ME 530 Mikro ve Nanoakışkan Sistemler Select Term:
Mikro ve nanoakışkan sistemlere bakış, Temel akışkanlar mekaniği ve ısı transferi, Mikro ve nano akışkan sistemlerin kaymalı akışlar için analizi ve modellenmesi, Mikro ölçekte faz değişimleri ve uygulamaları, Nanoakışkanlar ve uygulamaları, Elektrokinetik akışlar ve uygulamaları, Akustofluidik ve optofluidik sistemler ve uygulamaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -