Facebook
ME 508 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım Select Term:
Bu ders yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan sayısal yöntemlerin teorik ve pratik yönlerini ele almaktadır. Dersin temel içeriği ayrık ve sürekli topoloji optimizasyon problemlerinin çözümüne yönelik sonlu elemanlar yöntemleri ile matematiksel programlama yaklaşımlarının temellerini kapsamaktadır. Uygulama alanları yük taşıyan hafif yapıların tasarımı, esnek mekanizmalar, ısı transferi ve enerji depolama sistemleridir. Dersin içeriği hem farklı mühendislik sistemlerin hem de malzemenin tasarımına uygundur.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -