Facebook
ME 505 Mekanik Titreşimler Select Term:
•Temel titreşim kavramları •Karmaşık vektör gösterimi kullanarak tek serbestlik dereceli sistemlerin (TSDS) analizi •Coulomb ve yapısal sönümleme •Frekans Tepki Fonksiyonları (FTF) ve sistem tanımlama •TSDS’lerin periyodik uyarıma tepkisi •TSDS’lerin periyodik olmayan uyarıma tepkisi •Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest titreşimi •Çok serbestlik dereceli (MDOF) sistemlerin harmonik yanıtı
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -