Facebook
MATH 664 1-boyutlu periyodik Schrödinger ve Dirac Operatörlerinin Spektral Teorisi Select Term:
Bu ders Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi’ne giriştir. Ders programı şu konuları içermektedir: Sınır değer problemleri, Floquet teorisi, spektranın yapısı, spektranın yerelleştirilmesi, resolvent için asimtotik kestirimler, öz değer ve öz fonksiyonlar için asimtotik formüller, spekral boşlukların azalması ve potansiyel düzgünlük arasındaki ilişki, kök fonksiyonlarından oluşan Riesz tabanlarının varlığı.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -