Facebook
MATH 610 Fourier Analizi Select Term:
Bu ders matematik yüksek lisans öğrencileri için bir Fourier analizine giriş dersidir. Program Fourier serilerini (noktasal ve düzgün yakınsaklık, Riemann yerelleştirme prensibi, normda yakınsaklık, toplanabilirlik, ıraksak Fourier serisi örnekleri); Fourier dönüşününü (temel özellikler, Riemann- Lebesgue yadımcı teoremi, evirtim, Rn de L2 kuramı); Lp uzaylar, üzerinde Fourier analizini (Riesz-Thorin iç değerbiçim teoremi, Hilbert dönüşümü) içerir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -