Facebook
MATH 58006 MATH’de Özel Konular: Diyafont Eşitliklerine ve Fonksiyon Cisimlerine Giriş
Bu dersin amacı Cebirsel Geometri ve Sayılar Teorisi kapsamındaki bazı konulara giriş yapmak ve bu konuların birbirleriyle ilişkilerini tanıtmaktır. Dolayısıyla, bu derste teoremlerin ispatları yerine, onların ilişkileri üzerine odaklanmayı planlıyoruz. Bu da yüksek lisans öğrencilerimizin ileride kendi araştırma konularını seçmelerini ve araştırma konularının diğer alanlarla nasıl bağlantılı olduğunu görerek araştırma problemlerine daha geniş bir kapsamda bakmalarını sağlayacaktır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -