Facebook
MATH 58005 MATH’de Özel Konular: Dalga Teorisi Select Term:
Dalga oluşumu; dalga modelleri için korunum denklemleri; problemlerin sınıflandırılması, doğrusal ve doğrusal olmayan denklemler; hiperbolik dalgalar ve niteliksel özellikleri; dispersif dalgalar ve niteliksel özellikleri; su dalgaları, doğrusal ve doğrusal olmayan teori.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -