Facebook
MATH 576 İntegrasyon Select Term:
Riemann integrali, Riemann-Stieljes integrali, sınırlı değişimli fonksiyonlar. Lebesgue integrali ve yakınsama teoremleri.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -