Facebook
MATH 547 Değişmeli Cebir 2 Select Term:
Bu ders değişmeli halkaların homolojik teorisini araştırır ve aşağıdaki konuları kapsamayı amaçlar: 1. Değişmeli halkalar ve modüller 2. Bir halkanın yerelleştirilmesi ve spektrumu 3. Tamamlamalar ve Artin Rees Lemma 4. Dereceli halkalar, Hilbert fonksiyonu ve Samuel fonksiyonu 5. Parametre sistemi ve multiplisite 6. Düzenli diziler ve derinlik 7. Koszul kompleksleri 8. Cohen-Macaulay halkaları ve modülleri 9. Gorenstien halkaları 10. Düzgün halkalar
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -