Facebook
MATH 541 Cebirsel Geometriye Giriş Select Term:
Cebirsel varyeteler, afin ve projektif varyeteler, varyetelerin boyutları, tekil noktalar, bölenler, diferansiyaller, kesişimler. Kohomoloji, eğriler ve yüzeyler kompleks sayılar üzerinde varyeteler.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -