Facebook
MATH 527 Sonlu Geometri Select Term:
Ovaller ve ovoidler, ark, kep, bloklama kümeleri, lineer kümeler, öteleme düzlemleri, yarı cisimler, genelleştirilmiş poligonlar, kodlama teorisi ve şifrelemeye uygulamalar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : ( Doctorate MATH 511 Minimum Grade of D OR Masters Level MATH 511 Minimum Grade of D )AND ( Doctorate MATH 526 Minimum Grade of D OR Masters Level MATH 526 Minimum Grade of D )
Yan Koşul : -