Facebook
MATH 522 Kısmi Diferansiyel Denklemler Select Term:
Birinci mertebe lineer ve kuazilineer denklemler, temel kavramlar. Cauchy Kowalevski teoremi. Sınıflandırma. Sınır değer/başlangıç değer problemleri. İyi vaz edilmiş problem kavramı. Temel teknikler ile hiperbolik, eliptik ve parabolik denklemler için varlık teklik teoremleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -