Facebook
MATH 509 Hardy Uzayları ve Operatör Kuramı Select Term:
Hardy uzayları, Hp uzayları, Hp fonksiyonların ayrışımı, Banach uzayları, Müntz-Szasz teoremi, tekil içsel fonksiyonlar, dışsal fonksiyonlar, bileşke operatörleri ve bunların spektraları, Toeplitz operatörleri ve bunların spektraları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : Doctorate MATH 505 Minimum Grade of D OR Masters Level MATH 505 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -