Facebook
MATH 508 Kompleks Dinamiğe Giriş Select Term:
Riemann yüzeylerine giriş. Evrensel kaplama ve ve Poincare metriği. Normal aileler. Yinelenen holomorfik fonksiyonlar. Fatou ve Julia kümeleri. Riemann yüzeyleri, hiperbolik yüzeyler ve Euclid yüzeylerinde dinamik. Yerel sabit nokta kuramı. Periyodik noktalar. Çeken ve iten döngüler. Polinom dinamiği. Mandelbrot kümeleri ve fraktaller.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -