Facebook
MAT 671 İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi Select Term:
Nitel ve nicel Elektron Enerjisi Kaybı Spektrokopisi tekniği gibi, nitel ve nicel Enerji Dağılımlı X-Işını Spektrokopisi tekniği de analitik geçirgenli elektron mikroskopisi aracı olarak ele alınacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : Masters Level MAT 571 Minimum Grade of D OR Doctorate MAT 571 Minimum Grade of D
Yan Koşul : MAT 671