Facebook
MAT 570 Seramik Üretim Teknikleri Select Term:
Yüzeyler ve yüzey aktif kuvvetler, seramiklerin gerek sıvı fazda gerekse katı halde gerçekleşen üretimlerinde kritik bir rol oynarlar. Ders, konuya yüzeylerin termodinamiği ile girişten sonra, genel seramik üretim tekniklerini tanıtacak. Bu teknikler arasında endüstride sıkça kullanılan baskı ve ekstrüt, çeşitli sıvama metodları, seramiklerin ateşlenmesi ve sinterlenmesi işlenecek. Sinterleme sırasında, katkı malzemelerinin, sıcaklığın ve fırın atmosferinin anayapının oluşmasına olan etkileri tartışılacak. Dersin ikinci yarısı, genel ve yeni toz üretme tekniklerini kapsayacak. Son kısımda ise gerek toz gerekse sinterlenmiş seramik anayapılarının incelenmesi ve karakterizasyonu anlatılacak.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -