Facebook
MAT 525 İleri Malzeme Karakterizasyonu Select Term:
Teorik bilgiler ve laboratuar çalışmasından oluşan bu ders Malzeme Karakterizasyonunu detaylandırarak daha geniş bir çerçevede tamamlar. İçerdiği konular: malzemelerin mekanik özelliklerine genel bakış; X- ışını kırınımı ve elektron mikroskobu; katı hal nükleer manyatik rezonans spektroskopisi; gerilim ve sertlik ölçümleri ; statik ve dinamik damla şekli (temas açısı) ölçümleri.
SU Kredi : 4.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : MAT 525