Facebook
MAT 524 Sentez Select Term:
Bu uygulamalı derste kimyasal bağların kökeni,bağ yapılarının anlaşılması için kullanılan değişik modeller, organik ve anorganik tepkimelerde gerçekleşen mekanizmalarının anlaşılması vurgulanacaktır. Gereken en temel bilgilerin edinilmesinin yanısıra, bu derse kayıt olanlar bileşik ve malzemelerin tasarlanması ve sentezleme bilgisini edinecektir. Gerekli sentez bilgileri verilecek ve bunu iki haftada bir konuyla ilgili ödevler izleyecektir. Öğrenciler pratik yaklaşımlar, problem çözme yeteneği, and hipotetik durumlara bakış açısı kazanmaları için teşvik edilecektir. Pratik yaklaşımların dışında bilimsel yöntemler ve deney tasarlama kavramları dersin ana konusunu olucaktır. En önemlisi dersi alanlar akademik raştırmalarında uygulayabileceği pratik bilgiler edinecektir: Güvenlik tavsiyeleri, aletlerin ve tuzakların uygun bir sekilde kullanılması; organometalik sentez; sulu ortamda sentez; enzimatik sentez; çözücüsüz sentez; sol-gel tekniğiyle anorganik sentez; temel bilgiler ve püf noktaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : MAT 524