Facebook
MAT 514 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları Select Term:
Polimer moleküllerinin istatistik mekaniği. Dönme izomerleri yöntemi ile ve matris carpımları ile polimer zincirlerinin boyutlarının hesaplanması. Kauçuk elastisitesinin moleküler teorisi. Polimer çözeltilerinin istatistik mekanik kuramı ile açıklanması ve incelenmesi. Polimer sistemlerinde faz dönüşümleri, jellerin şişmesi. Seyreltik çözeltilerde ve yoğun halde polimer zincirlerinin dinamik mekanizmaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : MAT 514