Facebook
Polimer moleküllerinin istatistik mekaniği. Dönme izomerleri yöntemi ile ve matris carpımları ile polimer zincirlerinin boyutlarının hesaplanması. Kauçuk elastisitesinin moleküler teorisi. Polimer çözeltilerinin istatistik mekanik kuramı ile açıklanması ve incelenmesi. Polimer sistemlerinde faz dönüşümleri, jellerin şişmesi. Seyreltik çözeltilerde ve yoğun halde polimer zincirlerinin dinamik mekanizmaları.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -