Facebook
MAT 510 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri Select Term:
Spektroskopiye giriş (IR, Raman, NMR, epr, UV, visible, DSC, Mossbauer, mekanik ve dielektrik), difraksiyon metodları (X-ışınları, nötron ve elektron) and saçılma teknikleri (X-ışınları, nötron ve görünür ışık); seçilmiş uygulamalar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -