Facebook
MAT 504 Malzeme Biliminde Bilgisayar Modellemesi Select Term:
Model sistemler ve etkileşim potansiyelleri. İstatistiksel mekaniğin kısa tekrarı. Monte Carlo yöntemleri, moleküler ve stokastik dinamik, kuantum simülasyonu. İleri simülasyon teknikleri; ör. serbest enerji tahminleri, denge dışı moleküler dinamik. Polimerler, yüzeyler, jeller ve biyomoleküller için uygulamalar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -