Facebook
MAT 501 Termodinamik Select Term:
Termodinamiğin doğası ve termostatiğin temelleri. Termodinamiğin postülatları. Denge koşulları. Euler eşitliği ve Gibbs-Duhem ilşkisi. Tersinir süreçler ve maksimum iş teorisi. Legendre dönüşümleri. Termodinamik potansiyellerin uç ilkeleri. Maxwell ilişkileri. Termodinamik sistemlerin kararlılığı. Birinci dereceden faz geçişleri. Kritik nokta olayları. Nernst postülatı. Tersinmez termodinamik.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -