Facebook
MART 806 Çalışma Gücü Organizasyonu ve Dönüşümü Select Term:
Bu ders, işgücünü yönetmekle ilgili faaliyetlere alternatif bir bakış açısı sunar. Öğrencilerin insan kaynakları yönetimi teknikleri hakkında temel bir anlayışa sahip olduklarını varsayarak, çağdaş işyerinin oluşturduğu bulmacayı ele almaya çalışır. Ders, esas olarak kuruluşların işlerini yapan insanları yönetmekle ilgili faaliyetlere odaklanır. İşyerinde işgücü organizasyonu ve dönüşümü, etki eden ulusal ve uluslararası (makro) faktörler, örgütsel (mezo) faktörler ve bireysel ve ekip dinamikleri (mikro) arasındaki karşılıklı ilişkileri yakalayan bir çerçeve benimseyerek günümüzün karmaşıklıklarıyla boğuşmaya yardımcı olur. Bu teknikler, öğrenmeyi, yetenek yönetimini, sınırsız iş gücünü, iş yeri dinamiklerini bütünleştirmeyi, yapay zekayı ve geleceği sanal iş gücünü, yansımaları ve gelecekteki yönlendirmeleri içerir. Bu dönüşümler bir eylem araştırması oryantasyonuyla daha iyi anlaşılabilir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -