Facebook
LIT 552 Dünya Edebiyatı Select Term:
Dünya Edebiyatı, antik Yunan epiği ve dramından erken modern, modern ve çağdaş edebiyata kadar çeşitli dönem ve türlerin örnekleri olan metinlerin yakın okumalarının yapıldığı bir derstir. Derste, orijinal metinlerin analizinin yanısıra bu metinleri farklı yaklaşımlarla yorumlayan eleştiri metinlerine de yer verilecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -