Facebook
LAT 540 Orta Düzeyde Latince II Select Term:
LAT 540 dersinde öğrenciler Latin edebiyatının önemli yazarlarının düz yazı ve şiir alanındaki seçme eserlerini okurlarken aynı zamanda dilbilgisi, söz dizimi ve çeviri alanlarındaki becerilerini geliştirirler.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul :
Doctorate LAT 530 Minimum Grade of D
OR Masters Level LAT 530 Minimum Grade of D
Yan Koşul :
LAT 540D