Facebook
IT 567 ITIL (Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) ve BT Yönetimi Select Term:
Bilgi teknolojileri altyapı kütüphanesi ITIL, tüm dünyada IT servis yönetiminde en yaygın kullanılan yaklaşım olarak kabul edilmiştir. 1980 yılından beri BT yönetimi, BT servis yönetimi, BT altyapı yönetimi alanlarında “de facto” standart olarak kabul edilmiş ve kullanılmaktadır. Sadece yönetim süreçlerini değil pratik uygulamaları ve yazılımları da içeren bu rehber kaynak 5 kitaptan oluşmakta ve her kitap servis yönetimi yaşam döngüsünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ders kapsamında işlenecek 5 kitap toplam 26 süreç ve 4 fonksiyonu içermektedir. Bu kitaplar Servis stratejisi, Servis tasarımı, Servis dönüşüm, Servi operasyon ve Sürekli servis iyileştirme süreçlerini kapsamaktadır. Dersler bu kitaplarda adı geçen süreçlerin ve pratiklerin, yazılımlar ve gerçek hayatta uygulamaları ile örneklendirilerek anlatılmaktadır. Her katılımcının BT yönetim yazılımlarına aşina olması için her hafta farklı bir yazılım ve uygulama örneği üzerinde sunumlar yapılacaktır. Bu şekilde 5 temel kitapta öğrenilen 26 sürecin uygulamada nasıl devreye alınacağı da pekiştirilmiş olacaktır. Manage Engine ve BMC ürün ailelerinden konuyla ilgili seçme 14 tane yazılım üzerinde durulacaktır. Katılımcılar uluslararası ITIL Temelleri eğitimi müfredatına uygun olarak bu temel kitaplardan seçilmiş temel kavramları öğrenecektir. Bu sayede kurs katılımcıları kursun sonunda dilerlerse ITIL Foundation sertifikası için de hazır olacaklardır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -