Facebook
IT 566 BT Yönetişimi Select Term:
Bu kurs öğrencilere bir CIO veya BT yöneticisinin BT organizasyonuna bakışı kapsamında geniş bir yönetici perspektifi kazandırmayı amaçlamaktadır. Kurs, bir organizasyondan beklenen tüm isterlere; önce organizasyonun kendisine, daha sonra kaynaklarına ve iş süreçlerine kalite tabanlı bir yaklaşımı benimsetmek, organisazyonel yapıya BT süreçlerini yerleştirmeyi ve BT organizasyonuna bir bütün olarak bakmayı öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu kurs aynı zamanda öğrencilerine en iyi BT pratikleri, BT yönetişim, kontrol ve güvenlik standartları ve profesyonel bilgi birikimi ve deneyim konusunda da donanım kazandırmayı herdeflemektedir. Ayrıca öğrenciler iş süreçleri ve BT arasındaki uyumun yaratılması, teknik grubun iş sorunları ile başa çıkabilme yetilerinin artırılması, ve bir organizasyonda BT yatırımlarının kontrolü konusunda da deneyim kazanacaklardır. Kurs bitiminde öğrencilerin kontrol tabanlı bir teknoloji-iş ortaklığı konusunu derinlemesine anlamış olmaları beklenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -