Facebook
IT 563 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi Select Term:
Çevik proje yönetimi, bu yönteme ilişkin yaklaşım ve metotların da farklı olması nedeniyle geleneksel proje yönetim yöntemlerinden birçok yönüyle belirgin biçimde farklılıklar göstermektedir. Çevik proje yöneticisi planlama yapma, görev dağıtma ve yönetmekten daha çok yardımcı olarak ve eğiterek görev yapar. Scrum-Çevik pratiğinde bu kişiye ScrumMaster (çevik proje yöneticisi) adı verilir. Bu kursta katılımcılar çevik proje yönetiminin ne olduğunu, yeni yaklaşımların ve birlikte çalışma prensiplerinin benimsenmesi ve kurumsal engellerin ortadan kaldırılmasıyla proje risk ve sorunlarının nasıl yönetileceğini ve yazılım geliştirmeden sorumlu ekip ve organizasyona çevik pratikler doğrultusunda nasıl rehberlik edileceğini anlayacak ve öğreneceklerdir. Katılımcıların deneyim kazanmasını, bilgi ve becerilerini artırmasını sağlamak üzere kurs boyunca pratik uygulamalar, vaka analizleri ve örnek çalışmalar yapılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -