Facebook
IT 562 Hizmet Tabanlı Mimari Kavramlarına ve Teknolojisine Giriş Select Term:
Bu kurs, geleneksel nesne-tabanlı yaklaşımla modern servis-tabanlı mimariye dayalı yazılım geliştirme konusunda gerekli altyapıyı veren ileri bir analız ve tasarım kursudur. Dersin sonunda öğrenciler temel kavramları anlamış ve yaklaşımları kıyaslayabilecek birikimi edinmiş olacaklardır. Dersin birinci kısmı nesne-tabanlı kavram, analiz ve tasarımı işleyecektir. İkinci kısım SOA (servis tabanlı mimari) kavramlarını, üçüncü kısım ise SOA uygulamalarını örneklerle işleyecektir. 1. Kısım : UML ile nesne-tabanlı analiz ve tasarım Bu kısmın amacı UML kullanarak nesne-tabanlı analiz ve tasarım ile nesne-tabanlı yazılım mühendisliğinin temel kavramlarını öğretmektir. İşlenecek konular: Yazılım tasarım ve UML'in temel kavramları, ister analizi, UML notasyonları, "Use case" ve sınıf diyagramları, örnek çalışmalar. 2. Kısım : SOA Prensipleri Bu kısmın amacı SOA ile ilgili anahtar kavramlara ve konulara giriş sağlamak ve servis tabanlı mimariye dayalı yazılım ömrü, yazılım geliştirme ve teknolojileri konusunda öğrenciye altyapı kazandırmaktır. Öğrenciler servis tabanlı mimari kavramları ve temel elemanları, servis ve komponent geliştirme ve iş süreç yönetimi gibi kavramları öğrenmiş olacaklardır.
 • SOA servis altyapısı ve servisleri ile ilgili anahtar hususlar
 • SOA kavramları, analiz ve tasarım
 • SOA-uyumlu yazılım geliştirme süreci
 • SOA yönetişimi ve yazılım geliştirme
 • Yazılım geliştime süreci evrelerine SOA etkisi
 • 3. Kısım : Java tabanlı SOA uygulamaları geliştirme Bu kısım öğrencilerin SOA tabanlı uygulamalar için yazılım geliştirme teknolojilerini anlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olacaktır.
 • Web servislerinin ve bu servislerin kullanımının anlaşılması
 • JEE bileşenleri EJB3 / JAX-WS
 • İş süreç yönetimi (BPM)
 • Enterprice Service Bus
 • SU Kredi : 3.000
  AKTS Kredi : 6.000
  Ön Koşul : -
  Yan Koşul : -