Facebook
IT 543 Python ile Uygulamalı Programlama Select Term:
Bu ders, Python programlama dili üzerine giriş seviyesinde, uygulamalı bir derstir. Ders içeriğinde Python dilinin, değişkenler, veri yapıları, döngüler, koşullu yapılar, fonksiyonlar ve dosya işlemleri gibi temel yapı taşları bulunmaktadır. Bu ders, Numpy, Scipy, Pandas, Matplotlib ve Seaborn gibi yaygın kullanılan kütüphaneler üzerinden verinin ön işlemesinden verinin görselleştirilmesi ve istatistiki analizine kadar uzanan geniş bir yelpazede veriyle çalışabilme yetisi kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders kapsamında ele alınan kavramları öğretmek üzere seçilen uygulama ve alıştırmaların aynı zamanda Veri Bilimine giriş konusunda da bir referans sağlaması hedeflenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -