Facebook
IT 541 Makine Öğrenmesine Giriş Select Term:
Veri Bilimi veriden bilgi üreten çalışma alanıdır. Endüstrinin problemlerine çözüm için veri işleme ve veri analitiği alanlarında istatistikten makine öğrenmesine kadar geniş bir yelpazede birikim gerekir. Bu ders, veri analitiği alanında yaygın karşılaşılan türde problemlerin çözümünde kullanılan temel kavramları, teknikleri ve araçları öğrenci ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Çıkarımsal istatistik ve keşifsel veri analizi konuları kısaca ele alındıktan sonra sınıflandırma ve kümeleme algoritmaları detaylı olarak incelenecektir. Ders kapsamındaki konuların derinlikten öte geniş bir yelpazede farklı problemlere uyarlanacak pratik örneklerle desteklenmesi hedeflenmiştir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -