Facebook
IT 538 Yazılım Testi Select Term:
Yazılım Testi kısaca bir yazılımın içerebileceği hataları bulabilmek için çalıştırılması işlemidir. Bu amaçla belirli sayıda “test case” (belirli input bilgileri, çalıştırma önşartları , beklenen çıktıları olan özelleştirilmiş durum) koşturularak yazılımın davranışı tespit edilir. Projenin başarısı için test işlemi proje dahilindeki analist, yazılımcı ve tester ile birilikte tüm partiler tarafından dikkate alınmalı ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü içinde tüm aşamalarda çalıştırılmalıdır. Projenin son kullanıcılar ve müşteriler için yapıldığı gözönüne alınarak, müşterinin fonksiyonalite, kullanılabilirlik ve performans gibi alanlarda tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bu ders kapsamında yazılım geliştirme döngüsünde değişik aşamada yapılan , unit test, fonksiyonel ve entegrasyon testleri , performans testleri , kullanıcı kabul testi, adhoc testler gibi testler, beyaz kutu ve siyah kutu formatları işlenecektir. Ayrıca testlerin yönetiminin nasıl yapılacağı, raporlama şekli işlenecektir. Otomasyon testi ve şartları incelenecektir ve belli konularda otomasyon yazılması beklenecektir. Dersler pratik örnek ve uygulamalarla desteklenecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -