Facebook
IT 536 .NET Framework üzerinde Mobil Uygulamalar Select Term:
Bu dersin amacı öğrencilere Microsoft Visual Studio® .NET ve Microsoft .NET Compact Framework üzerinde Smart Device Extension kullanarak mobil kurumsal çözüm geliştirmek için gereken altyapıyı sağlamaktır. Ders, kurum bünyesinde yazılım geliştirmeden sorumlu ekipte çalışacak deneyimli yazılım mühendisleri için tasarlanmıştır. Öğrencilerin çoğunun Microsoft Visual Basic® .NET, Microsoft Visual C#, veya Java konusunda yeterli bilgi birikimine sahip oldukları varsayılmaktadır. Dersin içerdiği modüller: Visual C#'a Giriş; Mobil Araç Uygulamalarına Giriş; Kullanıcı Ara Yüzleri; Mobil Uygulamalarda Yerel Veri; Uzak Veriye Ulaşım; Veriyi SQL Server CE ile Senkron Hale Getirme; Mobil Uygulamaların Kurulum ve Çalıştırılması.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 7.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -