Facebook
IT 527 XML ile Kurumsal Bilgi ve İşlem Entegrasyonu Select Term:
Bu derste Genişletilebilir İşaretleme Dili - Extensible Markup Language (XML), Java ve bunlar üzerine inşa edilmiş yeni teknolojilere dayalı Web üzerinde çalışabilen İşletmeler Arası - business-to-business (B2B) uygulamaların nasıl tasarlanıp geliştirileceği işlenmektedir. Ders, kurum bünyesinde yazılım geliştirmeden sorumlu ekipte çalışacak deneyimli yazılım mühendisleri için tasarlanmıştır. Öğrencilerin çoğunun C# veya Java konusunda yeterli bilgi birikimine sahip ve XML hakkında giriş seviyesinde bilgili oldukları varsayılmaktadır. Derste özellikle böyle uygulamaların nasıl haberleşeceği ve işletmeler arasında gelip giden XML dokümanların Web uygulama sunucuları, Basit Nesne Erişim Protokolü - Simple Object Access Protocol (SOAP), Web servisleri ve bilgi eşleme gibi yeni teknolojiler ile nasıl işleneceği üzerine yoğunlaşılacaktır. Bahsi geçen teknolojilerin getirileri ve muhtemel götürüleri herhangi bir modern nesne tabanlı dil kullanımı açısından da değerlendirilecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 7.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -