Facebook
IT 526 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları Select Term:
Bu ders, pratik uygulamalı ağırlıklı bir içerik ve format takip edilerek hazırlanmış iki ana bölümden oluşmaktadır. Dersin birinci bölümünde modern Java uygulamalarında en yaygın kullanılan kurumsal Java Framework'leri öğretilmektedir. MVC Framework grubunda Java Server Faces (JSF), SpringMVC ve Struts, ORM Framework'leri arasında ise JPA ve Hibernate ele alınmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise yazılım tasarımı ve geliştirme aşamasında gereksinim duyulacak olan tasarım kalıpları öğretilmektedir. Ders kapsamında işlenecek olan tasarım kalıpları Yaratılışsal Tasarım Kalıpları, Yapısal Tasarım Kalıpları ve Davranışsal Tasarım Kalıpları olarak üç ana başlık altında incelenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -