Facebook
IT 525 İleri Java Programlama
Bu dersin amacı programcılara Java programa dili ile ileri düzeyde uygulama becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında incelenecek konular arasında dosya uygulamaları, sıralama ve arama, ağ uygulamaları ve ağ programlama yöntemleri, soket sınıfları, RMI giriş (uzaktan uygulamalar) Java veritabanı ile uygulamalar, Java-veritabanı bağlantısı (JDBC), JavaBeans konusuna giriş, Servlet ve JSP, Java ile program geliştirme pratikleri ve dil güvenliği bulunmaktadır
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -