Facebook
IT 524 Java ile Programlama Select Term:
Bu ders, Java Geliştirme Kitini (JDK) kullanarak Java programlama dilini inceleyen ve gerçek problemlerin çözümünde Java ile nesne tabanlı yaklaşımı benimseyerek uygulama geliştirme konusunda öğrenciyi eğiten bir yapıda tasarlanmıştır. Ders, nesne tabanlı programlama kavramları yanında Java Temel Sınıfları (JFC), RMI ile dağıtık programlama, CORBA, Java güvenliği, Java'ya C gibi başka dillerde geliştirilmiş uygulamalara arayüz yazmak amacıyla kullanılan JNI gibi ileri düzeyde kavramlara da yer vermektedir. İşlenecek konular: Java ve Nesne Tabanlı Programlama; Temel Dil Öğeleri; Java Sınıf ve Objeleri; Java Deyimleri; Kuraldışı Durumlar; Swing Programlama; Java Paketleri; Java Dosya I/O; Dağıtık Uygulamalar; Veritabanı Bağlantısı (JDBC); JNI; Java Güvenlik Modeli.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 7.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -