Facebook
IT 523 XML ile E-ticaret Uygulamaları Select Term:
Bu dersin amacı öğrenciye XML tanım ve sözdizimi ile XML uygulamalarının tasarımı konularında bilgi vermektir. Laboratuar seansları öğrencilerin dinamik işlemlerde SAX ve DOM kullanımı ile mobil araçlar için WML (WAP) uygulama geliştirme konusunda pratik bilgi edinmeleri için tasarlanmıştır. Ders sonunda öğrencilerin XML yazabilmeleri ve elektronik ticaret konusundaki uygulamaları anlamış olmaları sağlanacaktır. İşlenecek konular: XML Dokümanları; XML ile Veritabanı Yayını; XML Standartları; XML Stil Dili; Unikod Standardı; DOM; SGML; DTD'ler; Yazı ve XML; XML Şablonları; SAX2; ASP kullanarak Veritabanına XML Arayüzü; E-ticaret; WAP ve XML.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 7.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -