Facebook
IT 521 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama
Bu ders, dilin temel temel kavramlarına öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir formatla yaklaşmaktadır. Bu ders öğrencilere büyük ölçekli projelerde modüler C++ programları yazarak yazılım mühendisliğinin temel prensiplerini anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ders ayrıca öğrencilere anahtar programlama teknikleri ve C kodunun C++ koduna dönüştürülmesi gibi konularda da bilgi vermektedir. İşlenecek konular: Nesne Tabanlı Analiz; C++ Sınıfları; Bellek Ayırtma; Kalıtım; Şablonlar; Ayrı Derleme ve Bağlama.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 7
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -