Facebook
IT 515 Ağ Servis Mimarileri Tasarımı Select Term:
Bu dersin amacı öğrencilere ses ve veri ağlarının entegrasyonu konusunda detaylı bilgi vermek ve entegre ağlar üzerinde yapılacak vaka çalışmaları ile tasarımın nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin somut veriler sağlamaktır. Günümüzün ses ve telefon ağlarındaki yapı, mimari ve tasarımlar incelenmektedir. Öğrenciler ses iletişimindeki altyapı, sinyalizasyon, çağrı kalitesi üzerinde bilgi edinecek ve PBX'lerin vari ağlarında nasıl çalıştıklarını öğreneceklerdir. Ders kapsamında ses ve veri iletişiminde entegrasyonun nasıl sağlandığı konusunda gerçek örneklerle konu irdelenecek, maliyet ve kalite ile ilgili kavramlar ele alınarak veri ağları üzerinden ses iletimini gerçekleştiren anahtar teknoloji ve standartlar incelenecektir. İşlenecek konular: Servis Kalitesi (QoS); Sinyalizasyon Tipleri; Ses iletiminde Paketleme ve Sıkıştırma Teknikleri; Gerçek Zamanlı Transport Protokolü; VoIP kavramını mümkün kılan teknolojiler; H323 ve SIP Protokolleri; Gateway Protokolleri; Frame Relay ve ATM üzerinden ses İletimi; Kablosuz iletişim sistemlerine giriş ve GSM.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -