Facebook
IT 512 Sistem Analizi ve Entegrasyonu Select Term:
Bu ders, ağ bileşenleri, ağ tasarımı, kapasite planlama ağ yönetimi, sistem integrasyonu, Internet/ Extranet/Intranet servisleri, sistem ve ağlarda sorun giderme konularında önemli noktaları inceleyen, pratik uygulamalara dayalı bir program olarak tasarlanmıştır. İşlenecek konular: Ağ Topolojileri ve Standartları; İletim Ortamları ve Yapısal Kablolama; Ağ İşletim Sistemleri; Ağ Tasarım ve Uygulamaları; Ağ Yönetimi ve Sorun Giderme Teknikleri; Yerel Alan Ağları; Geniş Alan Ağları; Geniş Alan Ağı Uygulama ve Teknolojileri; Geniş Alan Ağı Teçhizatı; Internet/Intranet Servisleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -