Facebook
Dersin birinci bölümünde amaç öğrencilere veri iletişimi ve ağ uygulamaları konusunda bilgi birikimi kazandırmaktır. Öğrencileri iletişim kavramıyla tanıştırmak üzere veri taşınması ve veri iletişimi konusundaki temel kavramlar anlatılmaktadır. Dersin ikinci bölümünde TCP/IP Protokol Grubu içinde farklı protokollerin görev ve çalışma esasları ile Linux ve Windows ortamlarında düzenleşim teknikleri derinlemesine incelenmektedir. İşlenecek konular: Ağ uygulamaları; Veri İletişim Teknikleri; Anahtarlama Kavramları; OSI Referans Modeli ve Katmanları; TCP/IP Protokol Grubu ve Servisler; TCP/IP Ağ İletişimi; IP Yönlendirme; TCP/IP Ağ Düzenlemesi ve Problem Giderme; SMTP, FTP, HTTP, DNS, DHCP ve WINS Ağ Uygulamaları.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -