Facebook
IR 592 Dış Politika Analizi Select Term:
Bu derste kuramsal ve uygulama düzeyinde dış politika yapma ve uygulama ağırlıklı yoğunlaşılır: dış ve güvenlik politikaları, olay analizleri.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -