Facebook
IE 640 Operasyon Yönetiminde Davranışsal ve Deneysel Yöntemler Select Term:
Dersin amacı, operasyon yönetimi alanında kullanımı hızla artmakta olan davranışsal ve deneysel yöntemleri tanıtmaktır. Buna yönelik olarak, bir tedarik zinciri senaryosu altında insan karar vericilerin bireysel ve stratejik etkileşimli kararlarına etki eden faktörler çalışılacaktır. İlk olarak, standart gazeteci çocuk problemi üzerinden bireysel kararlar irdelenecektir. Gazeteci çocuk problemi, rassal talep karşısında sipariş miktarına karar vermeye çalışan bir perakendeciyi ele alır. Dersin devamında, üreticinin sözleşme önerdiği ve perakendecinin gazeteci çocuk problemi ile karşı karşıya olduğu bir üretici-perakendeci senaryosu irdelenecektir. Bu senaryo yoluyla, bireyler arasındaki stratejik etkileşimin operasyonel kararlara yansımaları çalışılacaktır. Dersteki tartışmalar insanlarla yapılan karar verme deneylerinde elde edilen bulgular üzerinden ilerleyecektir. Bu amaçla hem literatürden makaleler, hem de Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen veriler kullanılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -