Facebook
IE 606 Büyük Boyutlu Eniyileme Select Term:
Büyük boyutlu eniyileme problemlerinin yapısal özelliklerini kullanan algoritmaların tasarımı ve sınanması; relaxation; bölümleme; seyrek sistemler; sınırlandırılmış değişkenlerle simpleks algoritması; kesme düzlemi yöntemi; sezgisel yöntemler; uygulamalar için etkin hesaplama yöntemleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -