Facebook
IE 604 Tamsayılı Programlama Select Term:
Bu derste, kesikli en iyileme matematiği, problemlerin matematiksel model olarak ifade edilmesi ve bu modellerin çözümü üzerinde durulacaktır. Hesaplama karmaşıklığı kısmında, polinom sürede hesaplama ve zor problem sınıfları üzerinde durulacak, ve optimizasyon ve ayırma arasındaki eşitlik ilişkisi gösterilecektir. Sonrasında, kesikli optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan temel yaklaşımlar ve çeşitli algoritmalar anlatılacaktır. Dal-ve-sınırla algoritması, geçerli eşitsizlikler teorisi ve günümüz çözücülerinin kullandığı kesen düzlem algoritmalarının temelindeki basit kesikli kümeler üzerinde durulacaktır. Çokyüzlülerin optimizasyon açısından önemli olan yüzeyleri ve belirli bir noktalar kümesinin dışbükey zarf şeklindeki ifadeleri anlatılacaktır. Genişletilmiş formulasyonlar ve ayrıştırmaya olanak sağlayan reformulasyon tekniklerinden bahsedilecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : Masters Level IE 501 Minimum Grade of D OR Doctorate IE 501 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -